ვალუტის კურსი
ჩვენი კურსები
ყიდვა
გაყიდვა
   USD
2.6700
2.6900
   EUR
2.8530
2.8830
   RUR
0.0425
0.0475
   TRY
0.5620
0.7120
   GBP
3.2800
3.3300
   CHF
2.6300
2.6800
   CAD
1.8200
1.9700
   AMD
0.0039
0.0046


ლაშა ნიკოლაიშვილი-სტუმრად გადაცემაში "ბიზნესკოდი"
19 იანვარი 2017
კვალიფიცური საკრედიტო ინსტიტუტი "რიკო ექსპრესის", სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ლაშა ნიკოლაიშვილი სტუმრად გადაცემაში ბიზნესკოდი - IBERIA TV
გაიხსნა რიკო კრედიტის ახალი ფილილი ქ.თელავში
17 იანვარი 2017
გაიხსნა რიკო კრედიტის ახალი ფილიალი ქ. თელავში, მისამართი; ქეთევან წამებულის ქ. N 11
სესხებისა და ოქროს თამასუქის პირობების ცვლილება
17 იანვარი 2017
კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტი "რიკო ექსპრესი" გაცნობებთ, რომ კანონში ცვლილების შედეგად შეიცვალა მომსახურების პირობები იპოთეკურ და სალომბარდო სესხებზე, ასევე შეიცვალა ოქროს თამასუქის პირობები:

"რიკო კრედიტი" საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე 1997 წლიდან ფუნქციონირებს. საქართველოში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ კანონის მიღების შემდგომ, კოპანია საქართველოს ეროვნულ ბანკში დარეგისტრირდა როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და ეწოდა შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "რიკო ექსპრესი", თუმცა კომპანია დღემდე წარმატებით იყენებს თავის ბრენდს - "რიკო კრედიტი" ( რიკო ლათინური სიტყვაა და წარმატებას ნიშნავს). დაარსების დღიდან კომპანია დინამიურად ვითარდება  და ფაქტია რომ  აქტივების სიდიდით ერთ ერთ მოწინავე პოზიციას იკავებს  საქართველოს ბაზარზე არსებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის.

თამასუქი
ფასიანი ქაღალდი, დოკუმენტი, რომლითაც მისი გამცემი პირი კისრულობს უპირობო ვალდებულებას გადაიხადოს თამასუქში ნაჩვენები თანხა პირადად ან ან სხვა პირს ავალებს მის გადახდას. თამასუქი...


იპოთეკური სესხი
რა არის იპოთეკური სესხი? იპოთეკური სესხი არის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხი, რომელსაც გასცემს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი, მათ შორის, ბანკი. იპოთეკის ხელშეკრულება...


მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
საქართველოს კანონი  მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ  მუხლი 1. კანონის მიზანი ამ კანონის მიზანია საქართველოში მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის...