რიკო-გრამ საქართველო- ფულადი გზავნილები საქართველოში ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით.

"რიკო-გრამ საქართველო" არის ფულადი გზავნილი
რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ფულადი გზავნილების მიღება და გაგზავნა საქართველოს მასშტაბით, რიკო კრედიტის ნებიმისმიერ ფილიალიში.

პროდუქტის სერვისის საპროცენტო განაკვეთი ყველაზე დაბალია მსგავსი ტიპის სხვა მომსახურებებს შორის,

თანხის გაგზავნის საკომისიო შეადგენს 0.5%-ს, მინიმალური 1 ლარი/ევრო/დოლარი.

რიკო-გრამ საქართველო,"რიკო კრედიტის“ უნიკალური პროდუქტია, რომელიც ბაზარზე არსებული სხვა მიახლოებული სერვისებისგან გამოირჩევა.

მომხმარებელს შეუძლია დროის უმოკლეს პერიოდში ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით შეასრულოს ფულადი ოპერაცია, გადარიცხოს ან მიიღოს სასურველი ოდენობის თანხა

 

 

ოქროს თამასუქი
sesxi