ფილიალები

მისამართი:     ჯავახეთის ქ. N2
ტელეფონი:     +995 322 292929 ext. 4002

მენეჯერი:     გოდერძი გოგოლაძე
მობილური:     +995 577 514452
ელ. ფოსტა:     goderdzi@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi