ფილიალები

მისამართი:     მეგობრობის ქ. N3
ტელეფონი:    +995 341 220030 ext.8002

მენეჯერი:       ალექსანდრე მათიაშვილი
მობილური:     +995 551 280227
ელ. ფოსტა:    aleko@rico.ge

 

ოქროს თამასუქი
sesxi