ფილიალები

მისამართი:     დავით აღმაშებებლის მოედანი #2
ტელეფონი:     +995 431 262128 ext.1202
       
მენეჯერი:       ნუგზარ ჭეიშვილი
მობილური:    +995 599 925544
ელ. ფოსტა:     nugzar@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi