ფილიალები

მისამართი:     ი. ჭავჭავაძის ქ. 25
ტელეფონი:     +995 422 242929 ext. (1602)
   
მენეჯერი:       ნოდარ გურასპაშვილი
მობილური:     +995 599 034332
ელ. ფოსტა:     nodar@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi