ფილიალები

მისამართი:     ძ. ლოლუას ქ. N2
ტელეფონი:     +995 493 277779 ext. (2202)


მენეჯერი:       გურამ დავითულიანი
მობილური:     +995 574 003747
ელ. ფოსტა:     guram@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi