ფილიალები

მისამართი:     ძ. ლოლუას ქ. N2
ტელეფონი:     +995 493 277779 ext. (2202)


მენეჯერი:       თეონა გუგეშაშვილი
მობილური:     +995 595 695800
ელ. ფოსტა:     teona@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi