ფილიალები

მისამართი:     ი. სტალინის ქუჩა N112
ტელეფონი:     +995 368 272929 ext.2302

მენეჯერი:           თინათინ მიჩილაშვილი
მობილური:     +995 595 12 29 61
ელ. ფოსტა:     tinatin@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi