ფილიალები

მისამართი:     შ. რუსთაველის 60ა
ტელეფონი:     +99532 2292929 ext. 1902

მენეჯერი:      ზურაბ იაშვილი
მობილური:     +995 599 090013
ელ. ფოსტა:     zura@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi