ფილიალები

მისამართი:     კახეთის გზატკეცილი N112
ტელეფონი:     995 322 292929 ext. 1401

მენეჯერი:       სალომე ალავიძე
მობილური:     +995 599 034333
ელ. ფოსტა:     lilo@rico.ge

 

 

ოქროს თამასუქი
sesxi