ფილიალები

მისამართი:     პეკინის ქ. N5
ტელეფონი:     +995 322 292929 ext. 1102


მენეჯერი:        ცოტნე კუჭავა
მობილური:     +995 595 12 29 62
ელ. ფოსტა:     tsotnekuchava@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi