ფილიალები

მისამართი:     დადიანის ქ. N77
ტელეფონი:     +995 322 292929 ext. 5002

მენეჯერი:       ლელა ბებიაშვილი
მობილური:     +995 577 514435
ელ. ფოსტა:     lela@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi