ფილიალები

მისამართი:     ი. ჭავჭავაძის ქ. #9
ტელეფონი:     +995 322 29 29 29 ext.2401
       
მენეჯერი:       ნუგზარ ჭეიშვილი
მობილური:    +995 599 925544
ელ. ფოსტა:     nugzar@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi