ფილიალები

მისამართი:     ზვიად გამსახურდიას გამზ 28
ტელეფონი:     +995 322 292929 ext. 2502

მენეჯერი:       ალექსანდრე მათიაშვილი
მობილური:     +995 551 280227
ელ. ფოსტა:    aleko@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi