ფილიალები

მისამართი:     ნიკეას ქ. N 2
ტელეფონი:     +995 431 262128 ext.2701
    
მენეჯერი:      ნუგზარ ჭეიშვილი
მობილური:     +995 599 925544
ელ. ფოსტა:     nugzar@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi