ფილიალები

მისამართი:     ჭავჭავაძის ქუჩა N 3
ტელეფონი:     +995 322 29 29 29 ext.2901
    
მენეჯერი:      ნუგზარ ჭეიშვილი
მობილური:     +995 599 925544
ელ. ფოსტა:     nugzar@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi