ფილიალები

მისამართი:     ი. ჭავჭავაძის გამზ. N70
ტელეფონი:     +995 322 292929 ext. (1004)


მენეჯერი:      ია ირემაშვილი
მობილური:    +995 591 882551
ელ. ფოსტა:    service@rico.ge


ოქროს თამასუქი
sesxi