ფილიალები

მისამართი:     ი. ჭავჭავაძის გამზ. N70
ტელეფონი:     +995 322 292929 ext. (5432)


ნიკა კეკუტია
მობილური:    +995 577514475
ელ. ფოსტა:    marketing@rico.ge


ოქროს თამასუქი
sesxi