ფილიალები

მისამართი:      დ. აღმაშენებლის ქ. N 87
ტელეფონი:     +995 322 29 29 29  ext. 3101
    
მენეჯერი:      მამუკა მაჭარაშვილი
მობილური:     +995 555 95 23 23
ელ. ფოსტა:     mamuka@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi