ფილიალები

მისამართი:     ჭავჭავაძის გამზირი N62
ტელეფონი:     +995 431 262128 ext.1201
    
მენეჯერი:      ნუგზარ ჭეიშვილი
მობილური:     +995 599 925544
ელ. ფოსტა:     nugzar@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi