ფილიალები

მისამართი:     პუშკინის ქუჩა 21
ტელეფონი:    +955 322 292929 ext. 3002

მენეჯერი:      ილია ოსეფაშვილი
მობილური:     +995 577 514413
ელ. ფოსტა:     ilo@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi