ფილიალები

მისამართი:     ი. ჭავჭავაძის გამზ. N6
ტელეფონი:     +995322 292929 ext. 1702
     
მენეჯერი:       რამაზ გოგიძე
მობილური:    +995 599 034336
ელ. ფოსტა:    ramaz@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi