ფილიალები

მისამართი:      კოსტავას ქ. 19
ტელეფონი:     +995 341 220030 ext. 2102


მენეჯერი:       ლალი ცინცაძე
მობილური:     +995 579 753085
ელ. ფოსტა:     lali@rico.ge

ოქროს თამასუქი
sesxi