გაიხსნა "რიკო ექსპრესის" ახალი ფილიალი ქ. ზესტაფონში
02 სექტემბერი, 2017

გაიხსნა  "რიკო ექსპრესის" რიგით 28-ე ფილიალი ქ. ზესტაფონში, რომელიც ფუნქციონირებს კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში,  ფილიალის მისამართია: დ. აღმაშენებლის ქ. N 87 .

ნებისმიერ მსურველს საშუალება ექნება  ისარგებლოს შემდეგი მომსახურებით:

- სალომბარდე და იპოთეკური სესხები, მოქნილი გადახდის სიტემით და განახლებულ საპროცენტო განაკვეთით;

- სწრაფი ფულადი გზავნილები;

- ფულადი კონვერტაციები საუკეთესო კურსით;

-ოქროს თამასუქი;

 

ჩვენ ვქმნით საუკეთესო პირობებს, მოქნილი და სწრაფი მომსახურებისთვის.

ოქროს თამასუქი
sesxi