განახლდა საპროცენტო განაკვეთი ოქროს თამასუქზე
10 ნოემბერი, 2017

 

თამასუქის სარგებელი  ნებისმიერ დროს განაღდების უფლებით  შეადგენს: 
დოლარში - 4%-ს

 

ჩაკეტილი თამასუქის დროს სარგებლის პროცენტი შეადგენს:
დოლარში - 6%-ს

 

დეტალური ინფორმაცია ოქროს თამასუქის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: http://rico.ge/index.php?m=20

ოქროს თამასუქი
sesxi