რიკო კრედიტი: იპოთეკური სესხი ლარში, 2.5% დოლარში 1.17%
23 აპრილი, 2017

აშშ დოლარში სესხები გაიცემა 1.17%-ში, ფიზიკური პირებისთვის გასაცემი თანხის მინიმალური ოდენობა შეადგენს 100 000 ლარის ეკვივალეტს უცხოურ ვალუტაში, ხოლო იურიდიულ პირებზე გაიცემა ნებისმიერი ოდენობის თანხა მინიმალური ლიმიტის გარეშე, ორივე შემთხვევაში სავალდებულოა მხოლოდ პროცენტის გადახდა, ძირითადი თანხის დაფარვა ნებაყოფლობით.


ლარში სესხები გაიცემა 2.5% - ში, გასაცემი თანხის ოდენობა შეზღუდული არ არის. სავალდებულოა მხოლოდ პროცენტის გადახდა, ძირითადი თანხის დაფარვა ნებაყოფლობით.


ნებისმიერ მომხარებელს, რომელსაც სურს მიიღოს იპოთეკური სესხი რიკო კრედიტიში, უნდა შეავსოს საკრედიტო განაცხადი ჩვენ  ნებისმიერ ფილიალში (მისამართები იხილეთ ბმულზე: http://rico.ge/index.php?m=6&branche=3 ) ან ჩვენს ვებ-გვერდზე: http://rico.ge/index.php?m=25


გმადლობ რომ აგვირჩიეთ ჩვენ.


ოქროს თამასუქი
sesxi