გაიხსნა რიკო კრედიტის ახალი ფილიალი ქ. სამტრედიაში
28 აპრილი, 2017

გაიხსნა რიკო კრედიტის ახალი ფილიალი ქ. სამტრედიაში, მისამართი; ჭავჭავაძის ქ. N 3

 

ფილიალი ფუნქციონირებს კვირაში 7დღე 24 საათის განმავლობაში.

მომხარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ შემდეგი მომსახურებით,

 

- სალომბარდე და იპოთეკური სესხები, მოქნილი გადახდის სისტემით და განახლებული საპროცენტო        განაკვეთით;

- სწრაფი ფულადი გზავნილები;

- ფულადი კონვერტაციები საუკეთესო კურსით;

- ოქროს თამასუქი;

ოქროს თამასუქი
sesxi