ოქროს განახლებული ტარიფები
06 ივნისი, 2017

განახლდა სალომბარდო სესხზე ოქროს შეფასების ტარიფები


375---8$

500---18$

585---22$

750---27$

900---33$

958---35$

 

ოქროს თამასუქი
sesxi