რეპორტინგი
(სულ 7)
ფინანსური ანგარიშგება 28.02.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 28.02.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.01.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.01.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.12.2018-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.12.2018-ის მდგომარეობით

2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

- 2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 

2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

- 2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2015 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

- 2015 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

2014 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

- 2014 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ოქროს თამასუქი
sesxi