რეპორტინგი
(სულ 7)
ფინანსური ანგარიშგება 31.08.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.08.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.07.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.07.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 30.06.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 30.06.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.05.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.05.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 30.04.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 30.04.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.03.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 31.03.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 28.02.2019-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 28.02.2019-ის მდგომარეობით

ოქროს თამასუქი
sesxi