რეპორტინგი
(სულ 6)
2013 წლის აუდიტორული დასკვნა


- 2013 წლის აუდიტორული დასკვნა

2012 წლის ფინანსური ანგარიშგება

- ბალანსი


- საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება


- მოგება ზარალის ანგარიშგება

2012 წლის აუდიტორული დასკვნა


- 2012 წლის აუდიტორული დასკვნა

 

2011 წლის ფინანსური ანგარიშგება

- ფინანსური ანგარიშგებისაუდირებული დასკვნა
- ბალანსი
- საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება
- მოგება ზარალის ანგარიშგება

2010 წლის ფინანსური ანგარიშგება

- ფინანსური ანგარიშგებისაუდირებული დასკვნა
- ბალანსი
- საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება
- მოგება ზარალის ანგარიშგება

2009 წლის ფინანსური ანგარიშგება

- ფინანსური ანგარიშგებისაუდირებული დასკვნა
- ბალანსი
- საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება
- მოგება ზარალის ანგარიშგება

ოქროს თამასუქი
sesxi