ვალუტის კურსი
ჩვენი კურსები
ყიდვა
გაყიდვა
   USD
2.4450
2.4550
   EUR
2.6340
2.6490
   RUR
0.0416
0.0436
   TRY
0.5810
0.6810
   GBP
3.0470
3.0870
   CHF
2.4530
2.4930
   CAD
1.7050
1.8550
   AMD
0.0039
0.0046


რიკო ექსპრესი შეძლებს მიიღოს თანხები 100000 ლარის ქვემოთ სესხის სახით
22 იანვარი 2017
„რიკო ექსპრესი“ შეძლებს მიიღოს თანხები 100 000 ლარის ქვემოთ სესხის სახით
"რიკო ექსპრესი"-სრული ინფორმაცია სესხებზე
22 იანვარი 2017
საპორცენტო განაკვეთი ბიზნეს სესხზე (გაიცემა აშშ დოლარში) შეადგენს წლიურ 14%-ს,გასაცემი სესხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 50 000 ლარის ეკვივალენტს აშშ დოლარში გასაცემი სესხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 50000
ლაშა ნიკოლაიშვილი-სტუმრად გადაცემაში "ბიზნესკოდი"
19 იანვარი 2017
კვალიფიცური საკრედიტო ინსტიტუტი "რიკო ექსპრესის", სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ლაშა ნიკოლაიშვილი სტუმრად გადაცემაში ბიზნესკოდი - IBERIA TV

"რიკო კრედიტი" საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე 1997 წლიდან ფუნქციონირებს. საქართველოში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ კანონის მიღების შემდგომ, კოპანია საქართველოს ეროვნულ ბანკში დარეგისტრირდა როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და ეწოდა შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "რიკო ექსპრესი", თუმცა კომპანია დღემდე წარმატებით იყენებს თავის ბრენდს - "რიკო კრედიტი" ( რიკო ლათინური სიტყვაა და წარმატებას ნიშნავს). დაარსების დღიდან კომპანია დინამიურად ვითარდება  და ფაქტია რომ  აქტივების სიდიდით ერთ ერთ მოწინავე პოზიციას იკავებს  საქართველოს ბაზარზე არსებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის.

თამასუქი
ფასიანი ქაღალდი, დოკუმენტი, რომლითაც მისი გამცემი პირი კისრულობს უპირობო ვალდებულებას გადაიხადოს თამასუქში ნაჩვენები თანხა პირადად ან ან სხვა პირს ავალებს მის გადახდას. თამასუქი...


იპოთეკური სესხი
რა არის იპოთეკური სესხი? იპოთეკური სესხი არის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხი, რომელსაც გასცემს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი, მათ შორის, ბანკი. იპოთეკის ხელშეკრულება...


მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
საქართველოს კანონი  მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ  მუხლი 1. კანონის მიზანი ამ კანონის მიზანია საქართველოში მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის...