ვალუტის კურსი
ჩვენი კურსები
ყიდვა
გაყიდვა
   USD
2.4000
2.4150
   EUR
2.5500
2.5800
   RUR
0.0348
0.0388
   TRY
0.7890
0.8390
   GBP
3.6090
3.6590
   CHF
2.3430
2.3930
   CAD
1.7250
1.8150
   AZN
2.2210
2.3210
   AMD
0.0040
0.0050


0% გადმოტანილ/პორტირებულ სესხებზე რიკო კრედიტში
15 ოქტომბერი 2015
გადმოიტანე / დაპორტირდი სალომბარდო სესხით რიკო კრედიტში და მიიღეთ 0%-იანი სესხი.
"რიკო კრედიტის" 11 ახალი ოფისი საბერძნეთში
07 ოქტომბერი 2015
რიკო კრედიტი“ ზრუნავს საკუთარ მომხმარებლებზე - მეტი კომფორტისა და სერვისის გამართულობის მიზნით საბერძნეთში, რიკო კრედიტის ფულადი გზავნილების სერვისი დაემატა 11 ოფისში.
სალომბარდე სესხი ლარში რეალური 2,5%
09 ივლისი 2015
შპს მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია „რიკო ექსპრესი“ მომხარებელს სთავაზობს სალომბარდე სესხებს ლარში, ახლა უკვე 2,5%-ად. სესხის გაცემის მინიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს, ხოლო მაქსიმალური...

"რიკო კრედიტი" საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე 1997 წლიდან ფუნქციონირებს. საქართველოში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ კანონის მიღების შემდგომ, კოპანია საქართველსო ეროვნულ ბანკში დარეგისტრირდა როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და ეწოდა შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "რიკო ექსპრესი", თუმცა კომპანია დღემდე წარმატებით იყენებს თავის ბრენდს - "რიკო კრედიტი" ( რიკო ლათინური სიტყვაა და წარმატებას ნიშნავს). დაარსების დღიდან კომპანია დინამიურად ვითარდება საქართველოს ბაზარზე მიკროდაკრედიტებით დაკავებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის ერთ-ერთი ლიდერის პოზიცია მოიპოვა. ფაქტია რომ აქტივების სიდიდით საქართველოში არსებულ რამოდენიმე ბანკსაც კი გადაასწრო.

თამასუქი
ფასიანი ქაღალდი, დოკუმენტი, რომლითაც მისი გამცემი პირი კისრულობს უპირობო ვალდებულებას გადაიხადოს თამასუქში ნაჩვენები თანხა პირადად ან ან სხვა პირს ავალებს მის გადახდას. თამასუქი...


იპოთეკური სესხი
რა არის იპოთეკური სესხი? იპოთეკური სესხი არის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხი, რომელსაც გასცემს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი, მათ შორის, ბანკი. იპოთეკის ხელშეკრულება...


მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
საქართველოს კანონი  მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ  მუხლი 1. კანონის მიზანი ამ კანონის მიზანია საქართველოში მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის...