გაიხსნა "რიკო ექსპრესის" რიგით 31-ე ფილიალი ქ. თბილისში
06 ივნისი, 2018

გაიხსნა  "რიკო ექსპრესის" რიგით 31-ე ფილიალი ქ. თბილისში, რომელიც ფუნქციონირებს კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში,  ფილიალის მისამართია: შოთა რუსთაველის გამზ N 31/13

 

ნებისმიერ მსურველს საშუალება ექნება  ისარგებლოს შემდეგი მომსახურებით:

 

- სალომბარდე და იპოთეკური სესხები, მოქნილი გადახდის სიტემით და განახლებულ საპროცენტო განაკვეთით;

 

- სწრაფი ფულადი გზავნილები;

 

- ფულადი კონვერტაციები საუკეთესო კურსით;

 

-ოქროს თამასუქი;

 

 

ჩვენ ვქმნით საუკეთესო პირობებს, მოქნილი და სწრაფი მომსახურებისთვის.

ოქროს თამასუქი
sesxi