განახლდა საპროცენტო განაკვეთი ოქროს თამასუქზე
08 აგვისტო, 2018

 

თამასუქის  ნებისმიერ დროს განაღდების უფლებით სარგებელი შეადგენს: 
დოლარში - 3%
ლარში - 8%

 


ჩაკეტილი თამასუქის დროს სარგებლის პროცენტი შეადგენს:
დოლარში - 5%
ლარში - 11%
ევროში - 2%

ოქროს თამასუქი
sesxi