უნიკალური აქცია რიკოსგან: მოქნილი ლომბარდი!
26 ივნისი, 2019

ერთ-ერთი უნიკალური აქცია რიკოსგან! 

 

თქვენ შეგიძლიათ ჩააბაროთ და დაიბრუნოთ ოქრო ნებისმიერ ქალაქში სადაც რიკო კრედიტის ფილიალია.

 

მაგალითად: ჩააბაროთ ბათუმში და დაიბრუნოთ თბილისში!

 

ფილიალები: http://www.rico.ge/index.php?m=6&branche=3

 

კონტაქტი: 032 2 29 29 29 

 

 

ოქროს თამასუქი
sesxi