მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რეიტინგი წმინდა მოგების მიხედვით
14 თებერვალი, 2020

მიკროსაფინანსო ბაზრის ძირითადმა მოთამაშეებმა თავიანთი ფინანსური ანგარიშები უკვე გამოაქვეყნეს. დოკუმენტების მიხედვით, როგორც აქტივების, ასევე წმინდა მოგების მაჩვენებლის მიხედვით, პირველ ადგილზე “რიკო ექსპრესია”, რომლის აქტივებიც 390 მილიონ ლარს, წმინდა მოგება კი 38.9 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების უმეტესობის მოგებაზე მაღალია. დეტალურად იხილეთ მითითებულ ბმულზე: https://bm.ge/ka/article/mikrosakredito-organizaciebis-reitingi-wminda-mogebis-mixedvit/48898

ოქროს თამასუქი
sesxi