დოკუმენტები | Rico Credit Skip to main content

დოკუმენტები

რიკოს ფინანსური ანგარიშგების რეპორტინგი

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის II კვარტლის მდგომარეობით As of 2023-07-18
ჩამოტვირთვა
2022 წლის აუდიტორული ფინანსური ანგარიშგება As of 2023-05-15
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის I კვარტლის მდგომარეობით As of 2023-04-14
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით As of
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2022 III კვარტლის მდგომარეობით As of 2022-10-14
ჩამოტვირთვა
2021 წლის აუდიტორული ფინანსური ანგარიშგება As of 2022-07-19
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის II კვარტლის მდგომარეობით As of 2022-12-07
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის I კვარტლის მდგომარეობით As of 2022-04-18
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის IV კვარტლის მდგომარეობით As of 2022-01-17
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის III კვარტლის მდგომარეობით As of 2021-10-22
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის II კვარტლის მდგომარეობით As of 2021-07-20
ჩამოტვირთვა
ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის I კვარტლის მდგომარეობით As of 2021-04-15
ჩამოტვირთვა
2020 წლის აუდიტორული ფინანსური ანგარიშგება As of 2021-07-08
ჩამოტვირთვა
2019 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-02-15
ჩამოტვირთვა
2018 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2019-04-20
ჩამოტვირთვა
2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2015 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2014 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა
2013 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება As of 2020-05-26
ჩამოტვირთვა